OLIMPIADA WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

 

I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Serdecznie zapraszam uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista do udziału w I Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (do roku 2014 Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich).

Tematem wiodącym Olimpiady jest:

Rynek pracy w Polsce –wyzwania, szanse i zagrożenia”.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.12.15r. o godz. 11.00

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką Olimpiady)

Wszyscy finaliści Turnieju są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.35 i A.36 w zawodzie technik ekonomista.

Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie swojego udziału do 11.12.15r.

Grażyna Polańska

Poprawiony (poniedziałek, 30 listopada 2015 20:29)