Hotelarstwo na Malcie nową szansą
na rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych
polskich uczniów

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CELE KLUCZOWE PROJEKTU to:

-rozwój zawodowy uczestników staży, podwyższenie ich kompetencji w zakresie świadczenie usług hotelarsko-turystycznych, podwyższenie jakości ich pracy, a przez to zwiększenie ich szans na znalezienie pracy na rynkach zagranicznych,

-poprawa znajomości języków obcych w zakresie ogólnym i zawodowym oraz zachęcenie do uczenia się innych języków aby móc w pełni czuć się Europejczykiem,

-integracja młodzieży ze środowiskiem międzynarodowym,

-poznanie kultur innych narodów,

-zmiana postaw uczestników staży- nabranie odwagi, stanie się kreatywnym, przedsiębiorczym i tolerancyjnym.

Gozo czerwiec 2016:

Na Gozo wyjechała grupa 10 osób z klas hotelarskich i turystycznych. Staż odbywali w hotelu Kepminski***** w San Lawrenz, natomiast mieszkali w San Joseph Apartments w Gharbie. W wolnym czasie grupa miała możliwość wypoczynku, plażowania, zwiedzenia ciekawych miejsc, m.in. stolicy Malty - Valletty i stolicy Gozo - Victorii (Rabat) oraz poznania podstaw języka maltańskiego.

- zdjęcia

- prezentacja

- rezultaty

Malta wrzesień-październik 2016:

Grupa 16 osób mieszkała i pracowała na Malcie w hotelu Paradise Bay w Cirkawwa, tuż przy terminalu portowym promów łączących Maltę z Gozo. Wolny czas spędzali na wycieczkach, zwiedzaniu, odpoczynku oraz zajęciach z języka maltańskiego.

- zdjęcia

- kolejne zdjęcia

- film

- rezultaty

- artykuł

Malta maj-czerwiec 2017

Dwie dziesięcioosobowe grupy stażystów pracowały w Hotelu San Pawl w Saint Paul's Bay oraz Rocca Nettuno w Sliemie. Czas spędzony w pracy zaowocował nowymi umiejętnościami zawodowymi, a wycieczki - poznaniem nowych miejsc, zwiedzeniem zabytków, ale także poznaniem cudów natury Malty.

- zdjęcia

- artykuł

- film