Przetarg - okna frontowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Rekonstrukcja stolarki okiennej w elewacji frontowej”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana

Załącznik 1: Specyfikacja techniczna

Załącznik 2: Przedmiar robót

Załącznik 3: Formularze ofertowe

Załącznik 4: Wzór umowy

Załącznik 5: Program  konserwatorski - T.I.zestawienie, Tekst i zdjęcia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Załącznik 6: Projekt budowlany -  1, 2, 3, 4, 5, 67, 8

Załącznik 7: Pozwolenie konserwatorskie - str. 1, str. 2

Załącznik 8: decyzja budowlana - str.1, str. 2, str. 3

Odpowiedzi na pytania oferentów: 12