Dla uczniów

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno – usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe  i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno – usługowej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Język angielski zawodowy

- Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo - księgowej firm

- Księgowość  małych firm

- Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Kurs  wychowawca wypoczynku

- Animator czasu wolnego, gry i zabawy

- Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe

- Język angielski zawodowy

 

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023

 

Zapraszamy uczniów  w zawodzie technik hotelarz i technik obsługi turystycznej

na kurs języka niemieckiego zawodowego!!!

 

W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” organizowany jest   kurs „Język niemiecki w branży turystyczno-hotelarskiej”

Jest to ostatnia edycja kursu, przeniesiona z marca 2020 w związku z zawieszeniem zajęć w szkole z powodu epidemii Covid-19.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych  nauki języka niemieckiego zawodowego ( w tym wycieczka dydaktyczna) według następującego harmonogramu:

3 października 2020 (sobota)               8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

10 października 2020 (sobota)             8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

17 października 2020 (sobota)             8.45 – 12.30 ( wycieczka dydaktyczna)

24 października 2020 ( sobota)           8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego pok.29a

Termin rekrutacji do dnia 28 września 2020 ( do sekretariatu lub pedagoga szkolnego)

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:

https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen   klasyfikacji  z końca  roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.

 

Zapraszamy na

ostatnią edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

10 października 2020 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
17 października 2020 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen  klasyfikacji  końca roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.

druki formularzy do odbioru w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego

Termin składania zgłoszeń: 25 września w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej

 

Zapraszamy uczniów  w zawodzie technik hotelarz i technik obsługi turystycznej

na ostatnią edycję kursu języka niemieckiego zawodowego!!!

W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” organizowany jest   kurs „Język niemiecki w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych  nauki języka niemieckiego zawodowego ( w tym wycieczka dydaktyczna na lotnisko Balice) według następującego harmonogramu:

21 marca 2020 (sobota)               9.00 -11.15  ,  11.30 - 13.45

28 marca 2020 (sobota)               9.00- 15.00  ( wycieczka – lotnisko Balice)

4 kwietnia 2020 (sobota)             9.00 - 11.15  ,  11.30 - 13.45

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego pok.29a

Termin rekrutacji do dnia 12 marca 2020 ( do sekretariatu lub pedagoga szkolnego)

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:

https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen   klasyfikacji  z pierwszego okresu  roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.

 

Zapraszamy na

ostatnią edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

Znalezione obrazy dla zapytania: kasjer walutowy

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

14 marca 2020 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
21 marca 2020 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen   klasyfikacji  z pierwszego okresu  roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.

druki formularzy do odbioru w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego

Termin składania zgłoszeń: 3 marca 2020 w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

Lista osób przyjętych na kurs „Wychowawca wypoczynku” realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 1. Roksana Antosz                3d
 2. Justyna Kurlit                   2c
 3. Urszula Salawa                 3f
 4. Agnieszka Boroń              3g
 5. Julia Kot                            3f
 6. Ewa Gaudyn                     3g
 7. Kamil Krampus                2c
 8. Weronika Rydzyk            1d
 9. Kamila Kamińska            1c1
 10. Maria Żmuda                    1c

Harmonogram kursu:

19.10  godz. 8.30 – 14.45

26.10   godz. 8.30 – 14.45

9.11     godz. 8.30 – 14.45

16.11   godz. 8.30 – 14.45

23.11   godz. 8.30 – 11.35,          11.35 – 13.50 doradztwo zawodowe

Kurs odbywa się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, sala nr 5

 

 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

W roku szkolnym 2019/ 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie realizuje projekt edukacyjny pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. Uczniowie klas trzecich ekonomicznych wezmą udział w darmowych zajęciach online, odbywających się w formie transmisji na żywo  prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem 30-godz. kursu, trwającego od września 2019 do maja 2020r.  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki na studiach i wyboru odpowiedniego kierunku.

 

Ponadto uczniowie będą mogli podnosić swoje umiejętności językowe i zawodowe podczas warsztatów weekendowych (10 godz.), warsztatów letnich i kół naukowych.

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” – grupa II realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Klaudia Trafiał                 4g
 2. Szymon Rokicki                2c
 3. Michał Krzyżowski          2c
 4. Weronika Rydzyk            1d
 5. Kamila Kamińska           1c1
 6. Kamila Bobrek                 1e
 7. Angelika Piocha               1e
 8. Aleksandra Rzewuska    1c1
 9. Malwina Białas                1c1
 10. Julia Kozłowska              1d

 

Zakwalifikowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego pok 29a w celu wypełnienia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych .

Lista rezerwowa:

 1. Kaja Skupień                          1c1
 2. Julianna Dąbkowska              1c
 3. Julia Gryglowska                   1c1

 

Harmonogram spotkań:

12 i 19  października  (soboty) 2019 w godzinach 8.30 – 14.45 sala nr 24

Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, omawiane będą też sprawy organizacyjne – obecność obowiązkowa!

Dodatkowo uczestnicy kursu wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego 26.10.2019 – godz. 11.15-13.30

ZAPRASZAMY :)

 
Więcej artykułów…