Dla uczniów

Rozpoczyna się nabór na kurs  podnoszący kwalifikacje zawodowe „Organizacja  imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych”
realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” .

Kurs obejmuje 24 godzin i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

2 marca 2019 (sobota)            8.30 - 14.45

9 marca 2019  (sobota)           8.30 - 14.45

16 marca 2019 (sobota)          8.30 - 14.45

Dodatkowo uczestnicy kursu w dniu 23 marca wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym 
w godzinach 9.00 – 11.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 i 4 należy podać  średnią ocen  i frekwencję 
na podstawie  klasyfikacji semestralnej

Termin składania zgłoszeń: 18 luty (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

ZAPRASZAMY !!!

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Wychowawca wypoczynku”

Grupa I – termin  2 luty – 2 marca 2019

 1. Aleksandra Grajny            3g
 2. Dominika Del Fidali         4d
 3. Anna Szczupak                  2f
 4. Monika Basista                 2d
 5. Anna Duda                         3g
 6. Joanna Ludwikowska      3g
 7. Małgorzata Rejzowicz      3g
 8. Diana Dydlińska                3g
 9. Patrycja Wyżga                  4h
 10. Wiktoria Żmuda                4d

Harmonogram kursu (sala 35) :

2.02       8.30 – 14.45
9.02       8.30 – 14.45
16.02     8.30 – 14.45
23.02     8.30 – 14.45
2.03       8.30 – 11.35,  11.40 – 14.05 doradztwo zawodowe (warsztaty)

 

Grupa II-  termin: 2 marca – 30 marca 2019

 1. Weronika Rudolf               2d
 2. Wiktoria Dziedzic             4h
 3. Weronika Janecka            4h
 4. Wiktoria Mikuła                4g
 5. Laura Pamuła                    4d
 6. Oliwia Krokosz                  4h
 7. Karolina Krawczyk           4h
 8. Joanna Filipowska           4h
 9. Weronika Pogorzelska    4h
 10. Małgorzata Schemet        4h

Harmonogram kursu:

2.03       8.30 – 14.45
9.03       8.30 – 14.45
16.03     8.30 – 14.45
23.03     8.30 – 14.45
30.03     8.30 – 11.35,  11.40 – 14.05 doradztwo zawodowe (warsztaty)

Uczniowie zakwalifikowani do oby grup proszeni są o potwierdzenie woli udziału do pedagoga szkolnego.

Lista rezerwowa:

 1. Agnieszka Tomaszewska             4d
 2. Izabela Kabaja                               4d
 3. Gabriela Mioduszewska               1e
 4. Weronika Kowalska                      1e
 5. Gabriela Kudas                              2g
 6. Agnieszka Boroń                           2g
 7. Roksana Antosz                             2d
 8. Ewa Moniowska                            3f
 9. Klaudia Trafiał                               3g
 10. Wiktoria Dulewska                       3g
 11. Daria Janik                                     1e
 12. Alona Kolisnyk                               1e
 13. Natalia Kielusiak                            1e
 14. Olga Buś                                           1e
 15. Martyna Siatko                               2f
 16. Sebastian Mróz                               2f
 17. Katarzyna Kotarba                         3g
 18. Natalia Wolska –Brodzinska       3g
 19. Aleksandra Wiecheć                      3g
 20. Weronika Wronska                       4d
 21. Karolina Kulisiewicz                      3f
 

Rozpoczynamy nabór na kurs „Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” .

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany  w soboty według następującego harmonogramu:

16 luty        godz. 8.30 – 12.25
23 luty        godz. 8.30 – 12.25
2 marca      godz. 8.30 – 12.25
9 marca      godz. 8.30 – 12.25

Dodatkowo uczestnicy kursu w dniu 16 lutego wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym  w godzinach 12.30 – 14.45

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 i 4  należy  wpisać średnią ocen i frekwencję klasyfikacji semestralnej z  roku szkolnego 2018/2019. Prawdziwość danych potwierdza podpisem wychowawca klasy.

Termin składania zgłoszeń: 8 lutego 2019 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

ZAPRASZAMY !!!

Opracowała:

P. Kolarska

 

Uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

zapraszamy do udziału w kursie

"Wychowawca kolonijny"


 

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w soboty w okresie 2 luty – 2 marca 2019

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie dające  prawo wykonywania zawodu jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji semestralnej 2018/2019.

Termin składania zgłoszeń: 9 stycznia 2019 w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  będzie   prowadzony przez Biuro Turystyczne Gaudeamus i realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

ZAPRASZAMY !!!

 

Lista osób zakwalifikowanych na drugą edycję kursu „Kasjer walutowy” realizowanego w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Gabriela Paluch                1f
 2. Agnieszka Boroń             2g
 3. Patrycja Wawro                2f
 4. Kacper Chrostek              2f
 5. Wiktoria Dulewska          3g
 6. Małgorzata Rejzowicz     3g
 7. Kamila Sawicka                3g
 8. Weron9ika Chanek          3g
 9. Wiktoria Sikorska            2f
 10. Urszula Salawa                2f

Osoby zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego pok. 29a celem wypełnienia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych .

Zajęcia : 8 i 15 grudnia od godz. 9.00  w sali 33

Realizator szkolenia: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji

ZAPRASZAMY :)

 

Zapraszamy na

kolejną edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

8 grudnia 1018 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
15 grudnia  2018 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji końcowej z  roku szkolnego 2017/2018.

Termin składania zgłoszeń: 3 grudnia w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

ZAPRASZAMY !!!

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Kasjer walutowy” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Magdalena Jandura          4h
 2. Laura Pamuła                     4d
 3. Sylwia Zięcik                      4d
 4. Dominika Del Fidali         4d
 5. Weronika Wrońska          4d
 6. Agnieszka Boroń               2g
 7. Gabriela Kudas                  2g
 8. Zuzanna Dzierwa               4d
 9. Giorgia Gatto                      4h
 10. Natalia Bryksy                    4hLista rezerwowa:

 1. Gabriela Paluch                      1f
 2. Joanna Przydział                    2e

 

Osoby zakwalifikowane proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego pok. 29a celem wypełnienia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych .

Zajęcia : 24 listopada i 1 grudnia (dokładny harmonogram/ godziny podany zostanie  niezwłocznie po uzgodnieniu z realizatorem Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji)

ZAPRASZAMY :)

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Natalia Czech                              4g
 2. Laura Pamuła                             4d
 3. Zuzanna Dzierwa                       4d
 4. Gabriela Kuśmierkiewicz         2d
 5. Adam Pawelec                            2e
 6. Karolina Kulisiewicz                 3f
 7. Ewa Moniowska                         3f
 8. Weronika Kulesza                     1c
 9. Weronika Śliwa                          2f
 10. Patrycja Flizak                          2f

 

Lista rezerwowa:

 1. Oliwia Kubiak            1e
 2. Klaudia Żontołw        4d
 3. Natalia Bednarz         4h

 

Harmonogram spotkań: 10, 17 listopada  (soboty) 2018 w godzinach 8.30 – 14.45,  sala 24

Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, omawiane będą też sprawy organizacyjne – obecność obowiązkowa!

ZAPRASZAMY :)

 
Więcej artykułów…