Dla uczniów

Przedstawiam ofertę CEMS Chance VI organizowaną przez CEMS Club Warsaw, działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Najbliższa edycja projektu odbędzie się w terminie 20-23 maja 2014 r. w Warszawie.

Organizatorzy stawiają sobie za cel pomoc uczestnikom w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wzbudzenie chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezentacją, zarządzaniem czasem, zapoznanie ze specyfiką certyfikatów językowych. Poza tym, dzięki współpracy z doradcami zawodowymi dokonają  próby oceny predyspozycji zawodowych. W harmonogramie wydarzenia zostały ujęte panele motywacyjne, na które zaproszono znane osoby ze świata biznesu, mediów i sportu, które dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałemu dążeniu do osiągnięcia celów odniosły sukces. Dodatkowo proponowane będą uczestnikom wyjścia integracyjne oraz zwiedzanie Warszawy.

Udział w CEMS Chance VI jest nieodpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Warszawy. Organizatorzy zapewniają 24 godzinną opiekę nad uczestnikami od momentu ich przyjazdu do Warszawy, nocleg w hostelu, wyżywienie i inne koszty związane z udziałem w projekcie. Uczestnicy są wyłaniani na podstawie rekrutacji, której elementami są: wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej projektu w dniach 14.04-5.05.2014 r. oraz dostarczenie opinii wychowawcy z pieczęcią Szkoły - wzór można znaleźć na stronie internetowej www.cemschance.pl.

Więcej informacji o projekcie  i o poprzednich edycjach można znaleźć na stronie internetowej www.cemschance.pl.

 

opracowała: P. Kolarska

 

PRÓBNY EGZAMIN Z KWALIFIKACJI A.35

Więcej…

 

Wprowadzenie do obsługi kursu na platformie e-learningowej (zajęcia stacjonarne) odbędą się  w sobotę 12 kwietnia, w sali 20,  w godzinach 10,30 -12,45.

 

Obecność obowiązkowa!!!

 

Kurs "Animator czasu wolnego " odbywa się 5 i 12 kwietnia w godzinach 8.30 - 14.45 w sali 29 (aula).

Uczestnicy proszeni są o przyjście na zajęcia w wygodnym ubraniu i w obuwiu sportowym.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs

„Korespondencja biurowa e - learning”

realizowany w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


1. Maślanka Justyna

2. Maciusik Joanna

3. Gratkowska Kamila

4. Kromka Monika

5. Kromka Magdalena

6. Rosek Magdalena

7. Tatarczuch Karolina

8. Maślanka Aleksandra

9. Dijuk Adrianna

10. Trzos Justyna

11. Kurzydło Anna

12. Osajca Jadwiga

13. Ozóg Monika

14. Matras Paulina

15. Karbowniczek Natalia

 

Zajęcia stacjonarne - 2 godziny:  12 kwietnia (sobota), dokładna godzina podana w późniejszym komunikacie

Obecność obowiązkowa!!

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs „Wychowawca kolonijny”

realizowany w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

1. Hrabia Aleksandra
2. Zbylut Karolina
3. Gałek Dominika
4. Data Małgorzata
5. Soboń Marta
6. Przetocka Anna
7. Chwastek Olga
8. Czort Grzegorz
9. Gruca Agnieszka
10. Chrzan Katarzyna
11. Hadała Klaudia
12. Berniak Karolina
13. Brzezińska Jolanta
14. Nowak Anna
15. Osajca Jadwiga

lista rezerwowa:

  1. Jurczyk Karolina
  2. Wcisło Sylwia
  3. Wyrwik Justyna
  4. Majsak Przemysław

terminy zajęć:
23 kwietnia (środa) - g. 15-20
24 kwietnia (czwartek) - g. 15-20
26 kwietnia (sobota) - g. 08-14
27 kwietnia (niedziela) - g. 08-14
24 maja (sobota) - g. 08-14 (

obecność obowiązkowa!!


 

 

1.

1. Hrabia Aleksandra

2. Zbylut Karolina

3. Gałek Dominika

4. Data Małgorzata

5. Soboń Marta

6. Przetocka Anna

7. Chwastek Olga

8. Czort Grzegorz

9. Gruca Agnieszka

10. Chrzan Katarzyna

11. Hadała Klaudia

12. Berniak Karolina

13. Brzezińska Jolanta

14. Nowak Anna

15. Osajca Jadwiga

Lista rezerwowa:

1. Jurczyk Karolina

2. Wcisło Kinga

3. Wyrwik Justyna

4. Majsak Przemysław

 

Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs„Animator czasu wolnego”

realizowany w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

1. Fularz Magdalena

2. Sikora Iwona

3. Zbylut Karolina

4. Gałek Dominika

5. Wołyniec Dominika

6. Dudek Maria

7. Kapik Aneta

8. Pająk Kinga

9. Tatarczuch Paulina

10. Setlak Sylwia

11. Czerniawska Paulina

12. Kawaler Kamila

13. Skotniczny Jakub

14. Rybusiewicz Justyna

15. Czarnecka Aleksandra

Lista rezerwowa:

1. Wajszle Weronika

2. Robak Paulina

3. Chrzan Katarzyna

 

zajęcia : 5 i 12 kwietnia w godz. 8.30 - 14.45

Obecność obowiązkowa!!!

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
zaprasza  uczniów
na kurs organizowany w naszej szkole w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”:

- Animator czasu wolnego - 16 godzin, przewidywany termin kursu : kwiecień 2014


- Wychowawca kolonijny  ( dla uczniów klas maturalnych) -
36 godzin, przewidywany czas trwania kursu: koniec kwietnia- maj 2014


- Korespondencja biurowa e–learning - kurs jest realizowany z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Zaletą kursu prowadzonego metodą e-learning jest nienormowany czas i miejsce nauki!

 

Osoby zainteresowane udziałem  proszone są o wpisanie się na listę chętnych u :

pedagoga szkolnego -  pok 29a  lub

kierownika szkolenia praktycznego - pok 14

do dnia 20 marca 2014 r !!!

 
Więcej artykułów…