Dla uczniów

Wyprawka szkolna 2013

(dot. dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego)

Wypłata: 25 – 31 października 2013.

Z dokumentami potwierdzającymi zakup podręczników opisanymi jak niżej należy zgłosić się do pedagoga szkolnego pok. 29a , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00- 13.30. środa 14.00-18.00

a następnie do kasy szkoły, pok. 2, poniedziałek-piątek 9.00-14.30

 

Wypłatę może odebrać wnioskodawca (rodzic) lub uczeń z upoważnieniem, po przedłożeniu dowodów zakupu.

 

Dowodem zakupu jest:

1. faktura VAT

2. rachunek

3. paragon wraz z oświadczeniem - załącznik nr 6

4. oświadczenie – załącznik nr 7

załączniki do pobrania ze strony http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=1869

lub u pedagoga szkolnego

Wszystkie dowody zakupu podręczników (oryginały) powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób:

Pokryto w wysokości …………………………. zł ze środków przyznanych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Podręczniki zakupiono dla ucznia …………………………………………. (imię i nazwisko ucznia).

Wysokość przyznanej pomocy na dofinansowanie podręczników musi być zgodna z kosztami poniesionymi i udokumentowanymi przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz nie może przekroczyć o kwoty 445 zł dla ucznia.

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU:
„PROFESJONALNY WIZERUNEK W BIZNESIE”

 

Zajęcia dla grupy I odbywać się będą w następujących terminach:

19.10 – godz. 8.00 – 15.00
26.10 – godz. 8.00 – 15.00

09.11 – godz. 8.00 – 12.30

Zajęcia dla grupy II:

09.11 – godz. 12.30 – 14.00
16.11 – godz. 8.00 – 15.30
0
23.11 – godz. 8.00 – 15.30
30.11 – godz. 8.00 – 15.30

 

 

Lista osób zakwalifikowanych
na  kurs „Kasjer walutowy”

realizowany w ramach programu
”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

1. Zbylut Karolina

2. Majewska Katarzyna

3. Łaśko Katarzyna

4. Gałek Dominika

5. Dudek Jakub

6. Flinta Beata

7. Cudek Anna

8. Bednarczyk  Damian

9. Tomczyk Katarzyna

10. Drapała Karolina

11. Muzyka Hubert

12. Skawiński Bartosz

13. Olga Chwastek

14. Wleciał Dominika

15. Chrzan Katarzyna

 

Termin kursu ( druga połowa listopada 2013)  zostanie podany odrębnym komunikatem.

 

Lista osób zakwalifikowanych 
na  kurs „Profesjonalny wizerunek w biznesie ”

”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Grupa I

 1. Flinta Beata
 2. Skałka Monika
 3. Meus Natalia
 4. Maślanka Justyna
 5. Gruca Angelika
 6. Budacz Kamil
 7. Dziwisz Robert
 8. Korczak Marek
 9. Zabdyr Katarzyna
 10. Królik Aleksandra
 11. Jurczyk Karolina
 12. Raźny Magdalena
 13. Gawor Bartosz
 14. Jarosz Karol
 15. Putaj Paulina

Terminy zajęć; 12, 19, 26 października i 09 listopada 2013 r.

sala 16, godz. 8.30-15.15

Obecność obowiązkowa!

 

Grupa II

 1. Gratkowska Kamila
 2. Hojna Justyna
 3. Dijuk Adrianna
 4. Wróbel Marzena
 5. Niemiec Ewelina
 6. Demska Magdalena
 7. Flak Katarzyna
 8. Tataruch Karolina
 9. Krzyworzeka Sabina
 10. Kromka Monika
 11. Kowalska Katarzyna
 12. Baran Kamila
 13. Parszywka Joanna
 14. Krawiec Patrycja
 15. Bereta Magdalena

Terminy zajęć; 16, 23, 30 listopada i 14 grudnia 2013 r.

sala 16, godz. 8.30-15.15

Obecność obowiązkowa!

 

Zapraszamy uczniów na kursy organizowane w szkole
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

1. Kasjer walutowy (dla uczniów pełnoletnich)
18 godzin, ilość miejsc: jedna grupa 15 osób

2. Profesjonalny wizerunek w biznesie
32 godziny, ilość miejsc: dwie grupy po 15 osób

Zgłoszenia przyjmują: kierownik szkolenia praktycznego – Ewa Jędrychowska,
pedagog szkolny – Pela Kolarska

Nabór trwa do 27 września 2013

Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie  internetowej szkoły w zakładce: PROJEKTY UNIJNE, MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w MAŁOPOLSCE - pliki do pobrania

 

Lista osób zakwalifikowanych na  kurs „Księgowość małych firm”
realizowanego w ramach projektu”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


1. Cudek Anna

2. Gaudyn  Dorota

3. Górnisiewicz Agata

4. Kolasa Julia

5. Majewska Katarzyna

6. Malik Agata

7. Orzechowska Justyna

8. Pituch Karolina

9. Szymska  Mariola

10. Zwolińska Angelika

 

Kurs rozpoczyna się 21 września 2013 r. o godz. 8.30

Obecność obowiązkowa!

 

Harmonogram kursu:

 

L.p.

Data/ daty szkolenia *

Godziny szkolenia
(od – do)

Ilość godzin

1

21.09.2013

8.30-14.30

8

2

12.10.2013

8.30-14.30

8

3

26.10.2013

8.30-14.30

8

4

09.11.2013

8.30-14.30

8

5

16.11.2013

8.30-14.30

8

6

23.11.2013

8.30-14.30

8

7

30.11.2013

8.30-14.30

8

8

07.12.2013

8.30.11.30

4

 

W związku z pismem otrzymanym w dniu 12 września 2013 od Fundacji przyznającej stypendium

informuję o obowiązku dołączenia do wniosku o stypendium kopii odpisu aktu urodzenia dzieci/członków rodziny, które nie ukończyły 18 lat ( bez względu na to czy uczą się , czy nie)

 

jednocześnie informuję, że na stronie Fundacji http://www.narodzinemoznaliczyc.pl

w zakładce DLA UCZNIÓW w linku: „pozostałe załączniki” umieszczone zostały  dodatkowo następujące dokumenty konieczne do wniosku:

- Oświadczenie o braku dochodu

- Oświadczenie o dochodach netto

- Zaświadczenie o zarobkach

 

Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na jedną osobę w rodzinie. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
 3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od 1 sierpnia do 16 września. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach

Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków można znaleźć pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY POZA KRAKOWEM WYSTĘPUJĄ O STYPENDIUM SZKOLNE W GMINIE, WŁAŚCIWEJ DLA MIEJSCA ZAMELDOWANIA.

 
Więcej artykułów…