Dla uczniów

Uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

zapraszamy do udziału w  ostatniej edycji kursu

"Wychowawca wypoczynku"

 

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w soboty w okresie od 19 października do  23 listopada 2019

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie dające  prawo wykonywania zawodu jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP

Harmonogram kursu:

19.10  godz. 8.30 – 14.45
26.10   godz. 8.30 – 14.45
9.11     godz. 8.30 – 14.45
19.11   godz. 8.30 – 14.45
23.11   godz. 8.30 – 11.35

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji rocznej 2018/2019.

Termin składania zgłoszeń: 10 października 2019 w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  będzie   prowadzony przez Biuro Turystyczne Gaudeamus i realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej”  - grupa  I
realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Anna Duda                        4d
 2. Aleksandra Grajny           4g
 3. Małgorzata Rejzowicz     4g
 4. Roksana Antosz                3d
 5. Weronika Rudolf              3d
 6. Martyna Zając                   1c
 7. Justyna Kurlit                   2c
 8. Izabela Biskupska           2d
 9. Maria Żmuda                    1c
 10. Alicja Pietrzak                  1d1

Harmonogram spotkań: 28 września i  5 październik  (soboty) 2019 w godzinach 8.30 – 14.45 sala nr 24

Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, omawiane będą też sprawy organizacyjne – obecność obowiązkowa!

ZAPRASZAMY :)

 

Zapraszamy uczniów klas turystycznych i hotelarskich na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.
Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany;
1 grupa:
28.09 i 5.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 20 września 2019)
2 grupa:
12.10 – 19.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 4 października 2019)

Program kursu:
1. Znaczenie wizerunku w biznesie: profesjonalny pracownik, jak dbać o wizerunek pracodawcy
2. Etykieta w kontaktach z klientem: relacje z uwzględnieniem kultur różnych krajów, zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie, savoir-vivre w kontaktach bezpośrednich, rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa i e-mailowa
3. Kreowanie wizerunku poprzez strój
4. Wizaż, teoria makijażu, praktyczne umiejętności w makijażu, pielęgnacja, fryzura do pracy
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna: reguły efektywnej komunikacji, błędy i bariery komunikacyjne, autoprezentacja
6. Profesjonalny wizerunek pracownika na przykładzie pracownika hotelu i biura podróży, zasady i reguły, popełniane błędy

Uczestnicy kursu wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego 26.10.2019 : grupa I - godz. 9.00- 11.15 i grupa II – godz. 11.15-13.30


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


Formularz zgłoszeniowy do pobrania/ złożenia w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok.29a (prosimy o zaznaczenie preferowanej grupy)


W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu

 

Zapraszamy na

ostatnią edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

18 maja 2019 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
25 maja  1019 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
1 czerwca   2019 (sobota) od 9.00 - 11.15 - doradztwo zawodowe (dla uczniów, którzy nie brali w nim udziału w ramach innych kursów)

 

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA!  Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub na stronie  szkoły: https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-OXVZaWRKdHVGaUU/view.

W formularzu należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji  z pierwszego okresu  roku szkolnego 2018/2019 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń: 14 maja w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

 

Przypominamy o wolnych miejscach

na  kursie

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

Uwaga! Zmiana harmonogramu kursu!!!

30 marca 2019 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
6 kwietnia 1019 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
13 kwietnia   2019 (sobota) – warsztaty z doradcą zawodowym 9.00 – 11.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji  z pierwszego półrocza  roku szkolnego 2018/2019 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń przedłużony do 22 marca - w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

ZAPRASZAMY !!!

 

Zapraszamy na

kolejną edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

30 marca 2019 (sobota) - doradztwo zawodowe  od 9.00 - 11.15
6 kwietnia 1019 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
13 kwietnia   2019 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00

 

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji  z pierwszego okesu  roku szkolnego 2018/2019 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń: 12 marca w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs:

„Organizacja  imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych”

 

 1. Beata Zięborak            2g
 2. Karolina Wilk              2g
 3. Ewa Gaudyn                2g
 4. Karolina Regulska      2g
 5. Natalia Czech              4g
 6. Agnieszka Boroń         2g
 7. Roksana Antosz          2d
 8. Gabriela Kudas           2g
 9. Agata Pazdirek            2g
 10. Gabriela Paluch          1f

Lista rezerwowa:

 1. Roksana Kostecka      2g
 2. Klaudia Wojcik           2g
 3. Dominika Suruło        2d
 4. Martyna Szejwajs       1f

Kurs będzie realizowany według następującego harmonogramu:

2 marca 2019 (sobota)            8.30 - 14.45

9 marca 2019  (sobota)           8.30 - 14.45

16 marca 2019 (sobota)          8.30 - 14.45

23 marca (sobota) spotkanie  z doradcą zawodowym  9.00 – 11.15

UWAGA! Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu – obecność obowiązkowa.

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs

„Język angielski w branży turystyczno-gastronomicznej”

 

 1. Gabriela Kuśmierkiewicz       2d
 2. Roksana Trzcińska                  1d
 3. Oliwia Kubiak                          1e
 4. Natalia Bartoszewska             1f
 5. Klaudia Zawadzińska             1f
 6. Gabriela Trzaska                     1f
 7. Emilia Duda                             1f
 8. Gabriela Bodaj                         1f

Lista rezerwowa:

 1. Natalia Kielusiak           1e
 2. Aleksandra Pudo           1e
 3. Illia Bomk                       1e

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany  w soboty według następującego harmonogramu:

16 luty        godz. 8.30 – 12.25, doradztwo zawodowe 12.30 – 14.45
23 luty        godz. 8.30 – 12.25
2 marca      godz. 8.30 – 12.25
9 marca      godz. 8.30 – 12.25

 

UWAGA! Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu – obecność obowiązkowa.

 
Więcej artykułów…