Egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 ROKU

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, ul. Kapucyńska 2 informuje o terminach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

SESJA ZIMOWA (KLASY CZWARTE)

część pisemna - 14 stycznia 2016 r. - godz. 12.00  (dla wszystkich
kwalifikacji)

część praktyczna

dla zawodu:

  • technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - 15 stycznia 2016 r. - godz. 13.00
  • technik obsługi turystycznej-kwalifikacja  T.14-15 stycznia 2016 r.- godz. 13.00
  • technik ekonomista - kwalifikacja A.36 - 02 i 03 lutego 2016 r - godz. 9.00
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza

1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne:

Więcej…

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 ROKU

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, ul. Kapucyńska 2 informuje o terminach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

SESJA ZIMOWA (KLASY CZWARTE)

część pisemna - 14 stycznia 2016 r. - godz. 12.00  (dla wszystkich
kwalifikacji)

część praktyczna

dla zawodu:

  • technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12 - 15 stycznia 2016 r. - godz. 13.00
  • technik obsługi turystycznej-kwalifikacja  T.14-15 stycznia 2016 r.- godz. 13.00
  • technik ekonomista - kwalifikacja A.36 - 02 i 03 lutego 2016 r - godz. 9.00