KADRA SZKOŁY

KADRA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
mgr Anna Gawinek-Pisarczyk
język polski
Zastępca dyrektora d/s kształcenia ogólnego
mgr Wojciech Polański
historia
Zastępca dyrektora d/s kształcenia zawodowego
mgr Renata Suruło
przedmioty ekonomiczne
Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Ewa Jędrychowska
przedmioty ekonomiczne

 

mgr Józef Aftyka wychowanie fizyczne
mgr Kaja Biegun język angielski
mgr Małgorzata Bieżanowska edb, informatyka, przedm. hotelarskie
mgr Małgorzata Chechelska biologia
mgr Iwona Cienkosz język angielski
mgr Jacek Czaplak język angielski
mgr Barbara Dadej język rosyjski, wych. do życia w rodzinie
mgr Dorota Czubiak religia
mgr Agnieszka Dziuba biologia
mgr Hanna Dziwisz historia
mgr Agnieszka Ehrenfeld język polski
mgr Małgorzata Florczyk język angielski
mgr Joanna Gos wychowanie fizyczne
Lila Habrat język angielski
mgr Magdalena Hajto język niemiecki
mgr Agata Janiszewska geografia
mgr Dorota Jęczmionek przedmioty ekonomiczne
mgr Magdalena Kaczmarek wychowanie fizyczne
mgr Anna Kałwa ekonomiczne przedmioty zawodowe
mgr Ewa Karwala matematyka
mgr Marta Kasolik język angielski
mgr Anna Kochan chemia
mgr Joanna Korab Chrzanowska przedmioty informatyczne
mgr Pelagia Kolarska pedagog szkolny
mgr Agata Kosowicz przedmioty hotelarskie
mgr Dorota Krupa język niemiecki
mgr Agnieszka Kurzeja - Sokół język polski
mgr Zofia Kwiecień przedmioty ekonomiczne
mgr Halina Legutko bibliotekarz
mgr Urszula Łatka wychowanie fizyczne
mgr Bożena Makowska
prawo
mgr Anna Malinowska
przedmioty ekonomiczne
mgr inż. Iwona Michalska
przed. hotelarskie i informatyczne
mgr Małgorzata Milewska
fizyka i astronomia
mgr Jadwiga Nałęcz - Koczanowicz
przedmioty ekonomiczne
mgr Magdalena Nawrocka
język polski
mgr Małgorzata Owca
wychowanie fizyczne
mgr Jadwiga Pietras
przedmioty hotelarskie
mgr Grażyna Polańska
przedmioty ekonomiczne
mgr Justyna Przecherska
przedmioty informatyczne
mgr Irena Przybilla - Nowak
matematyka
mgr Jacek Pytlarz
przedmioty informatyczne
mgr Magda Referda - Trębacz
język niemiecki
mgr Renata Ryszka
przedmioty ekonomiczne
mgr Ewa Sacha
przedmioty ekonomiczne
mgr Urszula Siwek - Faszyńska
bibliotekarz
mgr Alina Sokołowska
język angielski
mgr Dorota Spałek
wychowanie fizyczne
mgr Beata Stec
przedmioty informatyczne
mgr Urszula Strach
przedmioty zawodowe
mgr Edyta Śnieżek
matematyka
mgr Kinga Wilkoszewska - Wróbel
matematyka
mgr Magdalena Wójcik
język polski
mgr Małgorzata Zych
język francuskiPracownicy Administracji

Elżbieta Dzidek - główny księgowy
Anna Lisowska - specjalista ds. finansowych
Marzena Miśkowicz - specjalista ds. księgowych
Elżbieta Urbańczyk - specjalista ds. zatrudnienia
Dorota Grabowska - kierownik gospodarczy

 

Pracownicy sekretariatu

Krystyna Panuś - sekretarz szkoły
Beata Bień - samodzielny referent

Pracownicy obsługi


Maria Stachowicz
Aneta Gargula
Agata Janik
Helena Chudzik-Święchowicz
Bernadeta Marszałek
Janina Marszałek
Krystyna Musiał
Wiesław Kaliszka