Samorząd uczniowski

WYNIK EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Dyrekcja Szkoły informuje, że na stronie internetowej
http://www.npseo.pl/action/raports
jest dostępny raport z ewaluacji zewnętrznej Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego nr 4.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 67 poz 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne

  1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły
    i niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i stanowi do niego załącznik.
  3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Więcej…

 
Więcej artykułów…