Szkoła bez przemocy


SZKOŁA BEZ PRZEMOCY - od 2008 roku Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 uczestniczy w społecznym programie „Szkoła bez przemocy”, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości problemu przemocy szkolnej, zmiana postaw wobec przemocy i agresji w szkole oraz wypracowanie skutecznych narzędzi, które skutecznie zapobiegałyby temu zjawisku.

Więcej…