Aktualności

 

Dyrekcja szkoły przypomina, że od poniedziałku 02 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy podział godzin.

Podział godzin dostępny jest w dzienniku elektronicznym Librus.

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Ubiegać się o pomoc w programie mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

Więcej…

 

Czerwonokrzyska Gwiazdka

W nawiązaniu do prośby Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w terminie od 25.11.2016r. na terenie naszej szkoły odbywa się zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Czerwonokrzyska gwiazdka. Z produktów zebranych w ramach akcji zostaną przygotowane świąteczne paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin naszego miasta. Zbierać będziemy produkty o dłuższym terminie ważności takie jak: makarony, olej czy słodycze. Prosimy o składanie produktów do pudełka umieszczonego przy tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze obok wejścia do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

KOMUNIKAT O "DNIU OTWARTYM" W DNIU 6 GRUDNIA (WTOREK) DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1- 3 I WYWIADÓWKACH DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 - 4 6

Więcej…

 

Test wiedzy o zdrowiu klas I-szych

Wyniki testu:

Z pytań zamkniętych (pytania od 1 do 10), z których można było uzyskać max. 15 punktów  uczniowie uzyskali średnio 7,2pkt, co stanowi 48%.

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy 1e, uzyskując  średnio 8,9pkt (59%). Gratulujemy


1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h

chłopcy

średnia

procent poprawnych odpowiedzi

53%

48%

49%

43%

59%

55%

35%

51%

38%

48%


Zalacznik 1 - Test wiedzy o HIV

Zalacznik 2 - Prawidlowe odpowiedzi

 
Więcej artykułów…