Aktualności

WYSTAWA ROMSKA

16 i 17 października uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia wystawy "Cyganie - kultura- historia"
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Więcej…

 

WIZYTA DELEGACJI DUŃSKICH GIMNAZJALISTÓW

W dniu 19 września 2012 r. w naszej szkole przebywała delegacja gimanzjalistów z Danii. Podczas zwiedzania szkoły opiekę nad tą grupą miały nasze panie profesor:  mgr Alina Sokołowska wraz z mgr Małgorzatą Florczyk. Przedstawiono  prezentację o Krakowie, zaprezentowano polski system edukacyjny oraz nasz ekonomik w szczególności. Ich przedstawiciele opowiedzieli nam i naszym uczniom o ich szkole. Potem w dwóch grupach zwiedzali budynek.

Więcej…

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

15 października uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do społeczności szkolnej.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się mszą świętą w Kolegiacie św. Anny. Proboszcz parafii ks. prof. Tadeusz Panuś życzył uczniom aby dobrze wykorzystali czas, który jest im dany i zadany, aby czerpali z wiedzy, mądrości i doświadczenia swych nauczycieli, aby ich życie było niczym lot orła.

Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole. Uczniowie złożyli przyrzeczenie na sztandary szkoły z roku 1932, 1936 i 1959: swoją postawą dążyć do prawdy, dobro drugiego człowieka stawiać ponad własne, uczyć się pilnie, aby ich wyniki i osiągnięcia służyły jak najlepiej przyszłości Ojczyzny, rzetelną pracę oddać dla potrzeb innych, dziedzictwo naszej kultury przekazać w przyszłość.

Uroczystość ślubowania została przygotowana przez samorząd szkolny pod opieką p. Małgorzaty Bieżanowskiej, oprawę muzyczną zapewnił chór pod dyrekcją p. Marty Kacyrz i p. Justyny Macnar- Krawczyk.

Zdjęcia możecie zobaczyć klikając w poniższy link:

ŚLUBOWANIE W 2012 R. W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

 

Stypendium dla uczniów – Pilne!

Szkoła bierze udział w Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY, promującym uczniów z dobrymi wynikami w nauce i aktywnych w środowisku szkolnym lub lokalnym. Szkoła może przyznać jedno stypendium w roku szkolnym 2012/2013.

O przyznanie stypendium może występować uczeń spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż, 4,0

- udokumentowane zaangażowanie i/lub aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, udział w olimpiadach tematycznych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.)

potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 950 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Zainteresowani uczniowie mogą zapoznać się ze szczegółowym regulaminem Stypendium oraz  pobrać druk wniosku i wymaganych załączników  do wniosku na stronie: www.narodzinemoznaliczyc.pl

Kompletne wnioski wraz załącznikami należy złożyć do pedagoga szkolnego do 26 września 2012

 
Więcej artykułów…