Aktualności

Relacja ze "Ślubowania klas pierwszych" -> TUTAJ

 

 

Dyrekcja szkoły przypomina, że od poniedziałku 02 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy podział godzin.

Podział godzin dostępny jest w dzienniku elektronicznym Librus.

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Ubiegać się o pomoc w programie mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

Więcej…

 

Czerwonokrzyska Gwiazdka

W nawiązaniu do prośby Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w terminie od 25.11.2016r. na terenie naszej szkoły odbywa się zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Czerwonokrzyska gwiazdka. Z produktów zebranych w ramach akcji zostaną przygotowane świąteczne paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin naszego miasta. Zbierać będziemy produkty o dłuższym terminie ważności takie jak: makarony, olej czy słodycze. Prosimy o składanie produktów do pudełka umieszczonego przy tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze obok wejścia do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

KOMUNIKAT O "DNIU OTWARTYM" W DNIU 6 GRUDNIA (WTOREK) DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1- 3 I WYWIADÓWKACH DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 - 4 6

Więcej…

 
Więcej artykułów…