Aktualności

WIZYTA UCZNIÓW
ZE SZKOŁY LEARNMARK HORSENS
W DANII

Dn. 05.04.201r. gościliśmy w naszej szkole grupę 20 uczniów i 2 nauczycieli z duńskiej szkoły w Horsens. Uczennice z kl. 4a, 3c i 2a wygłosiły prezentacje  na temat naszej szkoły, Krakowa oraz fikcyjnej firmy „SpecPol”. Duńczycy opisali nam swoją szkolę, pokazali zdjęcia oraz opowiedzieli jak wygląda typowy dzień w ich szkole. Następnie uczniowie z klas 1a, 1c i 1 f oprowadzili gości po naszej szkole pokazując im m.in. salę nr 10, 16, 25, pracownie komputerowe, bibliotekę, sale gimnastyczne oraz szkolny bufet. Ostatnią częścią spotkania była zabawa komunikacyjna w ramach której polscy i duńscy uczniowie próbowali dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą podtrzymywane a spotkanie w ZSE1 będzie początkiem polsko – duńskiej współpracy.

mgr Małgorzata Florczyk

mgr Jacek Czaplak

ZDJĘCIA

 

Kraków, dnia 24 marca 2017 r.

KOMUNIKAT O DNIU OTWARTYM DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 -3  I WYWIADÓWKACH DLA RODZICÓW UCZNIÓW  KLAS 4 -  4 KWIETNIA 2017 r. (WTOREK)


 

We  wtorek 04 kwietnia br. odbędzie się w godzinach 17.00-19.30 „Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas 1-3 i wywiadówki dla rodziców uczniów klas 4.

 

Spotkania z nauczycielami nie będącymi wychowawcami odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

- nauczyciele j. polskiego, wiedzy o kulturze – sale 38, 39

- nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii – sale 36, 37

- nauczyciele j. angielskiego,  j. angielskiego  zawodowego – sale 19a, 21a

- nauczyciele j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego – sale 27, 28

- nauczyciele historii, historii i społeczeństwa i geografii – sala 24

- nauczyciele religii – sala 6a

- nauczyciele WF – sale gimnastyczne

- nauczyciele przedmiotów hotelarskich i turystycznych   – sala 10

- nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie - sale 25, 26

- nauczyciele przedmiotów informatycznych – sala 23

P. Wychowawcy klas 1-3:

1a – I. Przybilla-Nowak – sala 36

1b – A. Kochan – sala 36

1c – A. Czekierda – sala 19

1d – M. Janiczek-Szewczyk – sala 19

1e – A. Ehrenfeld – sala 19

1f – M. Maciuk – sala 19

1g – E. Mazurek-Grabowska – sala 19

1h – M. Kacyrz – sala 19

 

2a – G. Polańska – sala 25

2b – J. Przecherska – sala 20

2c – E. Sacha – sala 20

2d – M. Milewska – sala 20

2e – M. Bieżanowska – sala 20

2f – M. Szumilas – sala 20

2g – B. Stec – sala 20

2h – A. Janiszewska – sala 20

 

3a – L. Habrat – sala 22

3b – R. Ryszka – sala 22

3c – D. Jęczmionek – sala 22

3d – J. Pietras – sala 16 (wywiadówka )

3e – M. Wójcik – sala 22

3f – I. Michalska – sala 22

3g – D. Świdrak – sala 22

3h – A. Kurzeja-Sokół – sala 22

 

Klasy maturalne (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h) odbywają wywiadówki o godz. 17.15     wg następującego harmonogramu:

Klasa 4a – sala 30

Klasa 4b – sala 31

Klasa 4c – sala 32

Klasa 4d – sala 33

Klasa 4e – sala 34

Klasa 4f – sala 35

Klasa 4g – sala 40

Klasa 4h – sala 11

Lekcje w tym dniu odbywają się wg skróconego podziału godzin.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas lekcji międzyprzedmiotowej z geografii i języka angielskiego. Była to praca projektowa uczniów klasy 3g pt."Podróż do RPA" ---> TUTAJ

 

Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij TUTAJ

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
na targach edukacyjnych w Krakowie

Uczniowie naszej pod opieką nauczycieli uczestniczyli w:

- XV Styczniowych Spotkaniach Gimnazjalistów w ZSIŚ na ul. Ułanów w Krakowie

- Targach Edukacyjnych w ZSE nr 2 w Nowej Hucie

 
Więcej artykułów…