Aktualności

W dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku klasy: 4 a, 4 b i 4 c

będą brały udział w

II OGÓLNOPOLSKIM EGZAMINIE PRÓBNYM

z KWALIFIKACJI A.36

zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie

koordynator, autorka zadań: Barbara Mikutra-Turek

Egzamin odbędzie się według odrębnego harmonogramu.

Anna Malinowska

 

 

Nabór do nowego projektu dla nauczycieli

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku projektowego programu Erasmus+ prosimy o składanie podań o udział w projekcie do piątku 24 listopada 2017r. do godz. 12.00. Podania przyjmuje i rejestruje sekretariat szkoły.

W podaniu należy zaznaczyć w jakich formach szkolenia zagranicznego i ile razy chcą Państwo wziąć udział, tj. zagraniczny kurs językowy (z podaniem kraju kursu) i/lub job shadowing.

Job shadowing to typ wyjazdu szkoleniowego, który polega na obserwacji pracy z uczniami na zajęciach w zagranicznej szkole partnerskiej.

Można zdecydować się na 1 kurs językowy oraz maksymalnie 2 wyjazdy na job shadowing trwające tydzień.

Kursy językowe – wakacje 2019

Job shadowing – styczeń 2019 – czerwiec 2019 oraz wrzesień 2019 – kwiecień 2020.

Warunki wzięcia udziału w projekcie:

Job shadowing

Kursy językowe

Poświadczona zaświadczeniem znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Kontynuacja nauki języka obcego na poziomie wyższym niż uzyskany dotychczas

Zatrudnienie na czas nieokreślony

Zobowiązanie do przygotowania 5 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i metod nauczania pozyskanych w trakcie mobilności

Zobowiązanie do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym oraz zajęciach z zakresu bezpieczeństwa

Gotowość do obserwacji zajęć dydaktycznych w szkole za granicą

Wzięcie udziału w krajowym kursie przygotowującym do udziału w mobilności w wymiarze co najmniej 40 godzin

Gotowość do przyjęcia nauczyciela ze szkoły z zagranicy na obserwację własnych zajęć dydaktycznych (max 15 godzin w tygodniu)

 

Kryteria dodatkowe:

 

Gotowość do przyjęcia nauczyciela ze szkoły z zagranicy na obserwację własnych zajęć dydaktycznych (max 15 godzin w tygodniu)

Doświadczenie w działaniach międzynarodowych związanych z funkcjonowaniem szkoły:

  • Przyjmowanie grup zagranicznych;
  • Opieka nad uczniami w trakcie mobilności zagranicznych;
  • Udział w zagranicznych kursach językowych;
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej;
  • Udział w innych działaniach związanych z realizacją projektów
 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Na tę okoliczność klasa 2 F pod kierunkiem p. Marcina Maciuka przygotowała spektakl poświęcony Żołnierzom Wyklętym - pokoleniu, które wychowało się w wolnej Polsce i za wolność i niepodległość Ojczyzny poniosło śmierć. Symbolem Żołnierzy Wyklętych stała się Danuta Siedzikówna "Inka" i to jej pamięci poświęcono spektakl.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Akademii -> TUTAJ

 

Wprowadzenie na rynek pracy

Wprowadzenie na rynek pracy
– spotkania dla uczniów klas maturalnych

W dniach 7 i 9 listopada 2017 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniach  „Wprowadzenie na rynek pracy”. Pracownice Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Krakowie, panie Anna Mazur i Zofia Pieniążek, przedstawiły podczas zajęć  możliwości korzystania  z bezpłatnych usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Uczniowie zapoznali się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, warunkami zatrudnienia, rodzajami umów oraz wysokością wynagrodzenia.

Zdjęcia ze spotkania ->TUTAJ

 

Malta 2018 rekrutacja

KOMUNIKAT

 

Dyrektor ZSE nr 1 w Krakowie ogłasza nabór na praktykę zagraniczną (Malta) w terminie: maj/czerwiec 2018 r. dla uczniów klas: 3d, 3f, 3g, 3h.

Praktyka zagraniczna polegać będzie na pracy w różnych działach hotelu.

Przed wyjazdem odbędą się obowiązkowe kursy przygotowawcze.

Podania wraz z załącznikami prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 15 grudnia 2017r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu stycznia 2018 r.

 

Kryteria rekrutacji zamieszczone są w tabeli w gablocie oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

 
Więcej artykułów…