Szkolne Koło Kariery

VII edycja Światowego Tygodnia Pieniądza w naszej szkole.

W dniach 12 – 18 marca 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w VII edycji Światowego Tygodnia Pieniądza, który w tym roku przebiegał pod hasłem MONEY MATTERS MATTER.

W ramach Światowego Tygodnia Pieniądza odbyło się szereg lekcji poświęconych tematyce pieniądza, oszczędzania i bankowości. Uczniowie klas 1 b, 1 d, 1 g, 2 a, 2 b i 2 c wzięli udział akcji promującej hasło tegorocznej edycji. Wystawę prac plastycznych uczniów można obejrzeć w westybulu szkoły i na korytarzu na I piętrze. Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za udział w akcji.

---> ZDJĘCIA <---

 

ANKIETA KLASY I

 

ANKIETA KLASY II


 

KOŁO KARIERY

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone będą dla uczniów technikum działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia
  • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery
  • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły
  • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli określenia charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez rozmowy indywidualne w ramach poradnictwa indywidualnego. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego).
Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach i zatrudnienia.

Na platformie edukacyjnej szkoły umieszczone są materiały samokształceniowe i testy. Dostęp do kursu – logowanie jako gość, hasło podaje doradca zawodowy.

http://193.193.65.194/course/category.php?id=20

Zapraszam do kontaktu z doradcą zawodowym Justyną Przecherską – dyżur we czwartek 10.50 – 11.40   s. 20

 

Tydzień Kariery

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

W dniach 20 - 24 października 2014 r. odbyła się szósta edycja  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery młodzież brała udział w wykładach organizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Program dostępny na stronie:

http://kariera.wse.krakow.pl/aktualnosci/140-wydarzenie-ogolnopolski-tydzien-kariery-wse

W dniu 22 października 2014 uczniowie klas 4 a i 4 c brali udział w warsztatach nt. „ Umowy o pracę - składki i ubezpieczenia” prowadzonych przez p. M. Laszczyk - Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Krakowie.

Ponadto młodzież uczestniczyła w targach  pracy UEK oraz warsztatach dot. planowania kariery.

Opracowała: Justyna Przecherska

 

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone będą dla uczniów technikum działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

Więcej…

 

KATARZYNA TOMCZYK FINALISTKĄ
OLIMPIADY Z WIEDZY
O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

Z ogromną radością informuję iż  Kasia Tomczyk – absolwentka Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w zawodzie technik ekonomista została finalistką IV edycji Olimpiady z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.  Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Więcej…

 
Więcej artykułów…