231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uchwalona przez Sejm Czteroletni (1788-1792) Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 r.). Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką i znosiła liberum veto. 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Obowiązywała zaledwie rok i upadła po przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. 

W związku z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami przygotowanymi przez Zamek Królewski w Warszawie.