Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno–usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno–usługowej:

 • Prawo jazdy kategoria B
 • Język angielski zawodowy
 • Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo – księgowej firm
 • Księgowość małych firm
 • Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

 • Prawo jazdy kategoria B
 • Kurs wychowawca wypoczynku
 • Animator czasu wolnego, gry i zabawy
 • Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe
 • Język angielski zawodowy

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Okres realizacji projektu: do 30.09.2023


  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

  Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

  W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę szkoły, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych.

  Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej.