Gabinet pielęgniarki

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka: BARBARA MADEJ-GRZESZCZUK

Godziny przyjęć:

– poniedziałek 8.00-15.35

– wtorek 8.00 – 15.35

– środa 8.00 – 15.35

– czwartek 8.00 – 15.35

– piątek – nieczynny

w tym wyjścia służbowe.

Świadczenia są wykonywane na podstawie umowy z NFZ nr 061/200354.

Karta Praw Pacjenta znajduje się w gabinecie.

Skargi i wnioski proszę zgłaszać telefonicznie: 12 411-16-25

UWAGA: W PRZYPADKU ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA W SZKOLE, UCZEŃ MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z LEKCJI ZA ZGODĄ TELEFONICZNĄ RODZICA/OPIEKUNA (JEŻELI UCZEŃ BĘDZIE MÓGŁ SAM WRÓCIĆ DO DOMU).