Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

66 1240 4650 1111 0010 8368 0552

Rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Pekao SA,

 wysokość opłat to 60 zł na semestr

Tytuł przelewu: wpłata na Radę Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

e-mail: zse1.rada.rodzicow@onet.pl

Skład Rady Rodziców 2023/2024:

PREZYDIUM:

 • Grzegorz Socha (5A) – Przewodniczący
 • Dorota Kęsek (5B) – Zastępca Przewodniczącego
 • Agnieszka Zmarzlińska (4C) – Skarbnik
 • Dorota Tataruch (2C) – Sekretarz
 • Łukasz Mrugalski (1E) – Członek
 • Iwona Przała-Filuciak (3B) – Członek
 • Wojciech Piotr Gruchała (4D) – Członek
 • Jarosław Pyzik (5E) – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Iwona Zięcina (3C) – Przewodnicząca
 • Barbara Sadowska (4A)-  Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

 • Agnieszka Dulin (1A)
 • Maksym Izosov (1B)
 • Marzena Wróblewska (1C)
 • Piotr Cieślik (1F)
 • Monika Kardas (2A)
 • Dominik Kapela (2B)
 • Joanna Lewowicka (2D)
 • Katarzyna Zielińska-Kaczor (2E)
 • Edyta Paneczko (2F)
 • Anna Seweryn (3A)
 • Małgorzata Lenart (3D)
 • Agnieszka Żwirecka (3E)
 • Danuta Grochot (3F)
 • Władysława Jędras (4B)
 • Aleksandra Zimny (4E)
 • Renata Tracz (4F)
 • Małgorzata Żmuda (5C)
 • Jakub Urbanowicz (5D)