Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

66 1240 4650 1111 0010 8368 0552

Rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Pekao SA,

 wysokość opłat to 60 zł na semestr

Tytuł przelewu: wpłata na Radę Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

e-mail: zse1.rada.rodzicow@onet.pl

Skład Rady Rodziców 2022/2023:

PREZYDIUM:

 • Grzegorz Socha – Przewodniczący
 • Dorota Kęsek – Zastępca Przewodniczącego
 • Agnieszka Zmarzlińska – Skarbnik
 • Anna Dyląg – Sekretarz
 • Andrea Boggero – Członek
 • Wojciech Gruchała – Członek
 • Marzena Lichman – Członek
 • Sylwia Różańska – Członek
 • Jakub Urbanowicz – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Joanna Rajtar-Urban – Przewodnicząca
 • Iwona Zięcina –  Członek
 • Barbara Sadowska –  Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

 • Agata Czapik
 • Władysław Jędras
 • Anna Kawalec
 • Agnieszka Klima
 • Joanna Kruk
 • Agnieszka Krzyżek
 • Dorota Kusza
 • Tatiana Matoga
 • Agnieszka Mazur
 • Grzegorz Muzyk
 • Magdalena Puskarz
 • Magdalena Pyzik
 • Jan Rościszewski
 • Anna Seweryn
 • Monika Seweryn
 • Renata Tracz
 • Grażyna Zambrowska
 • Katarzyna Zielińska-Kaczor