Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

66 1240 4650 1111 0010 8368 0552

Rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Pekao SA,

 wysokość opłat to 60 zł na semestr

e-mail: zse1.rada.rodzicow@onet.pl

Skład Rady Rodziców 2021/2022:

PREZYDIUM:

 • Grzegorz Socha – Przewodniczący
 • Dorota Kęsek – Zastępca Przewodniczącego
 • Agnieszka Zmarzlińska – Skarbnik
 • Anna Dyląg – Sekretarz
 • Wojciech Gruchała – Członek
 • Jakub Wiśniewski – Członek
 • Jolanta Ziarko – Członek
 • Maciej Wilkosz – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Jolanta Olszewska – Przewodnicząca
 • Magdalena Puskarz – Członek
 • Marek Iciek – Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

 • Anna Seweryn
 • Wioletta Krakowska
 • Paweł Zaborski
 • Barbara Sadowska
 • Janusz Hojda
 • Aneta Czechowicz
 • Renata Tracz
 • Antoni Jałyński
 • Krystyna Kulig
 • Dominika Sternal-Dziektarz
 • Agata Czapik
 • Agnieszka Klima
 • Grażyna Zambrowska
 • Zbigniew Drabiec
 • Edyta Rola-Młyniec
 • Aneta Kuciel