„Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń”

Projekt POWER SE nr 2019-1-PL01-KA101-062621 pt. „Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń” to projekt skierowany do nauczycieli ZSE Nr 1. Uczestnicy projektu podnoszą umiejętności językowe na krajowych i zagranicznych kursach j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz ulepszają swoje metody pracy dzięki wykorzystaniu technik zaobserwowanych podczas wyjazdów job shadowing do szkół we Włoszech, Francji, Portugalii i Słowenii. W projekcie uczestniczy 24 nauczycieli, którzy wezmą udział w 40 mobilnościach. Szkoła gościła również nauczycieli z Francji dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem i na jego rzecz.  Partnerami szkoły są szkoły zawodowe (szkoła hotelarska z Montpellier LYCEE POLYVALENT GEORGES FRECHE i centrum zawodowe z Bragi Esprominho) oraz szkoły ogólnokształcące (słoweńska szkoła Gimnazija Celje – Center i dwie włoskie szkoły – Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” i Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”).

Autorki projektu: mgr Alina Sokołowska, mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 368 917,54 EUR

Strona projektu: https://jobshadowingzse1.weebly.com/