„Mobilności zagraniczne kluczem do rozwoju kompetencji”

Projekt Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000073346 pt. „Mobilności zagraniczne kluczem do rozwoju kompetencji” jest skierowany do nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych,  rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK, świadomości kulturowej, kompetencji organizacyjnych i interpersonalnych oraz poznanie i adaptacja rozwiązań ekologicznych i ich zastosowanie w ZSE1.

Najważniejsze działania projektowe obejmują udział w:

  • semestralnych kursach j. obcego w Krakowie realizowanych przed mobilnością
  • dwutygodniowych zagranicznych kursach j. angielskiego lub kursach specjalistycznych w j. angielskim (np. metodyczny, CLIL, IT tools, class management) na Malcie lub w Irlandii
  • tygodniowych mobilnościach typu job shadowing (obserwacja zajęć lekcyjnych i życia szkoły) we Francji, Niemczech, Włoszech lub Chorwacji
  • dwutygodniowej (Włochy) lub miesięcznej (Portugalia) mobilności typu teaching assignment (prowadzenie lekcji języka angielskiego w zagranicznej szkole)

Naszymi partnerami są:

  • Groupe scolaire Javouhey Rive-Droite w Breście we Francji
  • Berufsschulzentrum Stockach w Niemczech
  • Srednja skola “Vladimir Gortan” w Buje w Chorwacji
  • Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” w Bosie we Włoszech
  • Escola Secundária de Loulé w Portugalii

Autorki i koordynatorki projektu: Alina Sokołowska, Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 62 314 EUR

Strona internetowa projektu: https://sites.google.com/view/zse1projektnauczycielski/