Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU: Małgorzata Rachwalik, Marcin Maciuk

Rzecznik Praw Ucznia: Agnieszka Rydz

Rada Samorządów Klasowych ZSE nr 1:

 • 1A – Emilia Solecka
 • 1B – Wojciech Ożóg
 • 1C – Maja Pałys
 • 1D – Maciej Kostecki
 • 1E – Julia Łatacha
 • 1F – Oliwia Paneczko
 • 2A – Zuzanna Dudziak
 • 2B – Magdalena Suska
 • 2C – Jakub Zięcina
 • 2D – Natalia Wątor
 • 2E – Zuzanna Krzanak
 • 2F – Oliwia Grochot
 • 3A – Dominik Wąsowski
 • 3B – Maksymilian Klita
 • 3C – Angelika Pieron
 • 3D – Miriam Molimo
 • 3E – Sara Sobala
 • 3F – Julia Lazar
 • 4A – Gloria Józefczyk
 • 4B – Magdalena Gądek
 • 4C – Marcin Iciek
 • 4D – Tymoteusz Ostrożański
 • 4E – Małgorzata Zagajewska
 • 4A1 – Gabriela Bała
 • 4A2 – Marcin Wątko
 • 4B1 – Kacper Cichy
 • 4C1 – Polina Kliuchnyk
 • 4C2 – Kacper Zambrowski
 • 4D1 – Anastazja Tupta

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 • Maksymilian Klita (3B) – Przewodniczący SU, przewodniczący sekcji projektowej SU
 • Julia Bossowska (4B) – Wiceprzewodnicząca SU, przewodnicząca sekcji medialno-kulturalnej SU
 • Julia Lazar (3F) – Sekretarz SU
 • Angelika Pieron (3C) – Przewodnicząca sekcji organizacyjnej SU
 • Magdalena Gądek (4B) – Przewodnicząca sekcji praw ucznia SU