„Austro-Hungarian Roots and Common Relations”

Projekt Erasmus+ nr KA210-VET-2747D158 pt. „Rakousko-uherské kořeny a vzájemné vazby” lub w wersji angielskiej „Austro-Hungarian Roots and Common Relations” jest projektem stworzonym we współpracy z czeską szkołą Obchodni akademie Herodlovy sady z Pragi, chorwacką – Srednja skola “Vladimir Gortan” Scuola media superiore “Vladimir Gortan” z Buje oraz słowacką Obchodna akademia z Bratysławy. Temat i działania projektowe zostały stworzone przez polskiego koordynatora, natomiast wniosek został napisany i złożony przez czeską szkołą.  

Projekt ma za zadanie znalezienie i określenie wpływu Cesarstwa Austro-Węgier na różne dziedziny życia we współczesnej Chorwacji, Słowacji, Polsce i na Słowacji. Analizie zostanie poddana historia, architektura, gospodarka, gastronomia i inżynieria w każdym z krajów projektu. Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie folderu prezentującego te wpływy oraz zaprojektowanie produktu/ usługi, która przez pryzmat Austro-Węgier będzie promować Kraków, Pragę, Buje i Bratysławę. Uczniowie będą musieli przygotować stoisko wystawiennicze na Targi Firm Fikcyjnych organizowane w marcu 2024. Stąd też projekt jest skierowany do uczniów klas o profilu technik ekonomista i technik rachunkowości.

W ramach projektu zaplanowane jest jedno szkolenie dla nauczycieli (Praga – XI 2022) oraz trzy wymiany uczniowskie (Kraków – III 2023), Buje (X 2023) i Praga (III 2024).

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych w Krakowie, samodzielnie zbierać informacje i je analizować oraz wezmą udział w wycieczkach weekendowych na terenie Małopolski. Projekt kończy się 30.05.2024r. 

Autorka projektu i polski koordynator: Małgorzata Florczyk

Nauczyciele zaangażowani: Alina Sokołowska, Krzysztof Oliwa, Renata Ryszka, Mariola Szumilas

Dofinansowanie: 13 782 EUR