“Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” (VII edycja) – Technika”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VII w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  82 945,23 zł

Kwota dofinasowania:  78 797,96zł (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 96/100)

Realizatorzy projektu:

  1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VII edycja w Gminie Miejskiej Kraków”
  2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44
  3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 Kapucyńska 2, 31-113 Kraków
  4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16
  5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235
  6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie,  al. Mickiewicza 5
  7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie, osiedle Szkolne 37
  8. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
  9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
  10. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

Rekrutacja rozpocznie się  w październiku.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków