Historia szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność 1 X 1882 r. jako Szkoła Handlowa. Od tego czasu pomimo licznych burz dziejowych, wojen i przemian społecznych istnieje nieprzerwanie kształcąc młodzież z Krakowa i regionu. Od 1906 r. siedziba szkoły mieści się w zbudowanym w tym celu gmachu przy ul. Kapucyńskiej 2. W pierwszym okresie swojego istnienia szkoła nosiła różne nazwy takie jak: Akademia Handlowa (od 1908 r.), Szkoła Ekonomiczno-Handlowa (od 1925 r.), Gimnazjum Kupieckie (od 1935 r.).

W czasie II wojny światowej (1939-1945) szkoła była przenoszona do różnych lokali, gdyż w gmachu przy ul. Loretańskiej kwaterowały oddziały niemieckie. Pomimo tych trudności przez cały okres okupacji szkoła funkcjonowała jako Szkoła Handlowa Wyższego Stopnia.

Po wojnie w wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego szkoła została przekształcona i otrzymała najpierw nazwę Technikum Finansowego (1950), a później Technikum Ekonomicznego (1957). Od 1970 r. szkoła funkcjonuje pod obecną nazwą jako Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Aktualnie szkoła kształci młodzież i dorosłych. Młodzież uczy się w Liceum Profilowanym, Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim oraz Szkole Policealnej. Natomiast dorośli kształcą się w systemie zaocznym w Technikum Ekonomicznymi Szkole Policealnej.

Przez cały okres działalności szkoła, przy pomocy wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli, wykształciła liczne rzesze kadry ekonomicznej. Nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią zawodową, często obejmując wysokie i odpowiedzialne stanowiska w swoich zakładach pracy.

Kartki z przeszłości (opracowała Urszula Siwek-Faszyńska)