Projekty UE

W ZSE nr 1 w Krakowie realizujemy następujące projekty:

“Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” (VII edycja) – Technika”

 Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VII w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  82 945,23 zł

Kwota dofinasowania:  78 797,96zł (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH 96/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VII edycja w Gminie Miejskiej Kraków”
 2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 Kapucyńska 2, 31-113 Kraków
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16
 5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235
 6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie,  al. Mickiewicza 5
 7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie,  osiedle Szkolne 37
 8. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
 9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
 10. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

Rekrutacja rozpocznie się  w październiku.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

„Combining IT and marketing to help make learning a language fun”

Projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA229-064885 pt. „ Combining IT and marketing to help make learning a language fun” jest kierowany do uczniów klas ekonomicznych. Jego celem jest poznawanie podstaw marketingu poprzez tworzenie narzędzi promocyjnych tj. spoty reklamowe, plakaty, aplikacje mobilne czy reklama w mediach społecznościowych w kampanii reklamowej szkoły i miasta. Projekt jest realizowany we współpracy z St. Ciaran’s Community School w Kells (Irlandia), Berufsschulzentrum Stockach (Niemcy) oraz Escola Secundária de Loulé (Portugalia). Koordynatorem jest szkoła polska. W ramach projektu zaplanowane są cztery wymiany uczniowskie oraz dwa szkolenia dla nauczycieli (Portugalia – XI 2021, Polska – II 2022). Dla polskich uczniów przewidzianych jest 12 mobilności Irlandii (IV 2022), 12 mobilności do Portugalii (VI 2022) oraz 13 do Niemiec (X 2022). Wymiana uczniowska w Krakowie planowana jest na VI 2022. Oprócz tego młodzież bierze udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły oraz w wykładach zewnętrznych i spotkaniach ze specjalistami z działu marketingu m.in. w krakowskich przedsiębiorstwach, w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Miasta Sandomierz. Projekt kończy się 30.11.2022r. 

Autorka projektu: mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 37 328 EUR

Strona projektu: https://zse1apps.weebly.com/

„Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń”


Projekt POWER SE nr 2019-1-PL01-KA101-062621 pt. „Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń” to projekt skierowany do nauczycieli ZSE Nr 1. Uczestnicy projektu podnoszą umiejętności językowe na krajowych i zagranicznych kursach j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz ulepszają swoje metody pracy dzięki wykorzystaniu technik zaobserwowanych podczas wyjazdów job shadowing do szkół we Włoszech, Francji, Portugalii i Słowenii. W projekcie uczestniczy 24 nauczycieli, którzy wezmą udział w 40 mobilnościach. Szkoła gościła również nauczycieli z Francji dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem i na jego rzecz.  Partnerami szkoły są szkoły zawodowe (szkoła hotelarska z Montpellier LYCEE POLYVALENT GEORGES FRECHE i centrum zawodowe z Bragi Esprominho) oraz szkoły ogólnokształcące (słoweńska szkoła Gimnazija Celje – Center i dwie włoskie szkoły – Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” i Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”).

Autorki projektu: mgr Alina Sokołowska, mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 368 917,54 EUR Strona projektu: https://jobshadowingzse1.weebly.com/

„Praktyki zagraniczne gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE nr 1 w Krakowie”

Projekt Erasmus+ 2019-1-PL01-KA102-062948 „Praktyki zagraniczne gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE nr 1 w Krakowie” to projekt staży zagranicznych skierowany dla uczniów klas hotelarskich i turystycznych.

Uczniowie mają możliwość odbycia miesięcznego stażu w zagranicznych hotelach o wysokiej renomie Elias Beach Hotel w Limassol na Cyprze i Labranda Riviera Resort and Spa w Mellieha na Malcie.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

– pracę w służbie pięter (housekeeping),

– obsługę gości na sali konsumenckiej,

 – przyjrzenie się pracy w recepcji,

– obsługę innych uroczystości np. wesela, konferencje.

Inne umiejętności nabywane przez uczestników staży to praca zespołowa, lepsza znajomość języka angielskiego zawodowego i ogólnego, nabranie pewności siebie.

Przed wyjazdem uczniowie odbywają przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne składające się z kursu języka angielskiego (obsługa klienta w recepcji, restauracji i housekeepingu, podróż lotnicza, wizyta u lekarza, zgłoszenie przestępstwa na policji) oraz kursu historii i geografii kraju, do którego wyjeżdżają. Uczniowie mają też spotkanie z pedagogiem szkolnym poświecone bezpieczeństwu w podróży, radzeniu sobie ze stresem w podróży i w trakcie pobytu w obcym kraju oraz kontaktom interpersonalnym i konfliktom w pracy.

Strona projektu: https://projektyvet.weebly.com

Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno–usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno–usługowej:

 • Prawo jazdy kategoria B
 • Język angielski zawodowy
 • Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo – księgowej firm
 • Księgowość małych firm
 • Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

 • Prawo jazdy kategoria B
 • Kurs wychowawca wypoczynku
 • Animator czasu wolnego, gry i zabawy
 • Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe
 • Język angielski zawodowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023


Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę szkoły, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej.

Stypendia dla uczniów zdolnych

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie biorą udział w programie Stypendiów dla uczniów zdolnych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie spełniający kryteria:

a)            posiadają status ucznia Szkoły biorącej udział w projekcie,

b)           wyrażają dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w projekcie,

c)            posiadają zdiagnozowane przez Szkołę potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez zespół nauczycieli danej Szkoły w oparciu o formularz diagnozy kompetencji ucznia, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;

kryteria dodatkowe:

a)            uczniowie klas programowo wyższych (z wyłączeniem klas pierwszych);

b)           uczniowie z najwyższą średnią ocen z ostatniego roku szkolnego.

Kryterium premiującym będzie uzyskanie przez ucznia, w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium, statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.