Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące:

JĘZYK POLSKI

  • Wymagania edukacyjne dla klas po szkole podstawowej:
  • Wymagania edukacyjne dla klas po gimnazjum:

MATEMATYKA

  • wymagania edukacyjne dla klas po szkole podstawowej

klasa 1: poziom podstawowy, poziom rozszerzony

klasa 2: poziom podstawowypoziom rozszerzony

klasa 3:  poziom podstawowypoziom rozszerzony

klasa 4: poziom podstawowy, poziom rozszerzony

  • wymagania edukacyjne dla klas po gimnazjum

klasa 4: poziom podstawowy, poziom rozszerzony

Język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język włoski – wymagania

HISTORIAklasa I ,  klasa II, klasa III)

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – wymagania edukacyjne

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆwymagania edukacyjne

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – klasa 4

FILOZOFIA (klasa pierwsza po szkole podstawowej):  program nauczaniawymagania edukacyjne

RELIGIA (klasa 1, klas 2, klasa 3, klasa 4)

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (klasa 2, klasa 3)

GEOGRAFIA – wymagania edukacyjne:

BIOLOGIA wymagania edukacyjne

CHEMIA (wymagania: klasa 1klasa 2, klasa 3, klasa 4)

FIZYKA (wymagania: klasa 1klasa 2, klasa 3, klasa 4)

INFORMATYKA (wymagania: klasa 1klasa 2, klasa 3)

WYCHOWANIE FIZYCZNE (wymagania i zasady oceniania)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (zasady oceniania)

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK EKONOMISTA :

   

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA:

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI