„Combining IT and marketing to help make learning a language fun”

Projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA229-064885 pt. „ Combining IT and marketing to help make learning a language fun” jest kierowany do uczniów klas ekonomicznych. Jego celem jest poznawanie podstaw marketingu poprzez tworzenie narzędzi promocyjnych tj. spoty reklamowe, plakaty, aplikacje mobilne czy reklama w mediach społecznościowych w kampanii reklamowej szkoły i miasta. Projekt jest realizowany we współpracy z St. Ciaran’s Community School w Kells (Irlandia), Berufsschulzentrum Stockach (Niemcy) oraz Escola Secundária de Loulé (Portugalia). Koordynatorem jest szkoła polska. W ramach projektu zaplanowane są cztery wymiany uczniowskie oraz dwa szkolenia dla nauczycieli (Portugalia – XI 2021, Polska – II 2022). Dla polskich uczniów przewidzianych jest 12 mobilności Irlandii (IV 2022), 12 mobilności do Portugalii (VI 2022) oraz 13 do Niemiec (X 2022). Wymiana uczniowska w Krakowie planowana jest na VI 2022. Oprócz tego młodzież bierze udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły oraz w wykładach zewnętrznych i spotkaniach ze specjalistami z działu marketingu m.in. w krakowskich przedsiębiorstwach, w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Miasta Sandomierz. Projekt kończy się 30.11.2022r. 

Autorka projektu: mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 37 328 EUR

Strona projektu: https://zse1apps.weebly.com/