Działalność charytatywna

Nasz szkolny wolontariat funkcjonuje pod nazwą Szkolne Koła Caritas nr 54, a patronuje nam zacny święty Mikołaj z Miry. Koło założyła Pani Dorota Czubiak-Olińska nasz katecheta i przez wiele lat pełniła funkcję jego opiekuna. Obecnie pieczę nad wolontariatem sprawuje Pani Agnieszka Rydz. Od momentu powołania w szkole SKC wolontariusze  prężnie i ochoczo realizują cele i zadania  zakładane w corocznym programie. Na stałe współpracujemy z DPSe im. Brata Alberta w Krakowie, wspierając seniorów dobrym słowem, kolędowaniem czy rożnymi zbiórkami dopasowanymi do potrzeb. Angażujemy się działania fundacji wspierających potrzebujących, zbieramy nakrętki, organizujemy imprezy szkolne i kiermasze świąteczne, pomagamy zwierzętom ze schroniska.

Może i Ty złapiesz pociąg do wolontariatu !!!