Dzień Otwarty

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie

zaprasza na Dni Otwarte:

Technik Rachunkowości i Technik Ekonomista:

Technik Organizacji Turystyki:

Technik Hotelarstwa: