Podsumowująca Sesja Młodzieżowej Rady Krakowa

Tomasz Rak – reprezentant naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Krakowa uczestniczył w uroczystej Sesji Młodzieżowej Rady Krakowa, która odbyła się 20 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas niej zostały podsumowane dotychczasowe działania IX kadencji oraz przedstawione plany na przyszłe kilka miesięcy działalności. Na posiedzeniu Przyjaciołom Młodzieżowej Rady Krakowa zostały wręczone podziękowania za wsparcie merytoryczne i techniczne przy wielu przedsięwzięciach. Na sesji obecni byli goście honorowi: Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży Pan Łukasz Rzepecki, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki Pani Anna Korfel- Jasińska, Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Pani Alina Prochasek oraz Kierownik Referatu ds. Młodzieży Pani Paulina Świątek-Wtorkiewicz. Fot. Szymon Korta