Broszura promująca samorządność

Jednym z elementów realizacji przez Samorząd Uczniowski projektów w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest popularyzacja samorządności. W tym celu publikujemy przygotowaną przez przedstawicieli Fundacji broszurę promującą samorządność uczniowską.

Przypominamy również, że projekty realizowane w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak zostały sfinansowane z środków Gminy Miejskiej Kraków.