Nie jesteś sam! Tu uzyskasz pomoc

Wybrane adresy i telefony instytucji wspomagających szkołę i dom

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Chmielowskiego 1, (12) 430-50-52
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłowska 8b, (12) 421-92-82
 3. Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Miodowa 12, (12) 422-18-58
 4. MOPS, ul. Józefińska 14, (12) 656-47-19
 5. Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, al. Pokoju 7, (12) 294-19-60
 6. Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach,
  ul. Dominikańska 3/24, (12) 422-21-11
 7. Krakowska Poradnia Leczenia Nerwic, ul. Lenartowicza 14, (12) 633-12-03
 8. Centrum Psychoterapeutyczne, ul. Batorego 2, (12) 633-76-08
 9. Punkt Konsultacyjny Centrum Terapii Narkomanów MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, (12) 430-61-35
 10. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, tel. 12 42 40 738
 11. Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, Niebieska Linia 801 120 002,Telefoniczna poradnia prawna 22 666 28 50

Telefony zaufania:

młodzieżowy telefon zaufania (pn.- sob. godz. 14-19)988
narkomania (pn. – pt. godz. 9-18)(12) 430-61-46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowy)(12) 421-92-82
dla kobiet(12) 422-47-50
dla ciężarnych(12) 411-47-66
przemoc w rodzinie(12) 421-82-42
AIDS (czw. godz.10-12)(12) 421-96-57

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM:

KCTU – KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

30-552 Kraków, ul. Wielicka 73, tel.: (12) 425 57 47, e-mail: poradnia@kctu.pl

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY UZALEŻNIONYM

31-063 Kraków, ul. Katarzyny 3, tel./fax: (12) 430-59-64

PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – „MONAR”

31-063 Kraków, ul. św. Katarzyny 3, tel./fax: (12) 430 61 35e-mail: poradnia@monar.krakow.pl

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b, tel.: (12) 421 92 82

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW PRAKTYKÓW

30-638 Kraków, ul. Czarnogórska14, tel. (12) 655-35-04 wew.37

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW

31-143 Kraków, ul. Basztowa 15, tel./fax: (12) 422-55-99

NZOZ „PRO-VITA”

Kraków, ul. Estery 6  tel. (12) 421-95-67

MŁODZIEŻOWA PORADNIA PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA

Kraków, ul. Basztowa 5  tel. (12) 628-68-10

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE „PRO VITA”

31-422 Kraków, ul. Majora 5/1, tel. (12) 413-80-47, fax (12) 410-10-95

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE „ANTIDOTUM”

31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 42/5, tel./fax: (12) 647-15-78

TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT z U”

31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 10, tel./fax: (12) 412-77-22

NZOZ „DOBREJ NADZIEI”

Kraków, ul. Batorego 5  tel. (12) 633-35-31

Kraków, ul. Radomska 36  tel. (12) 418-18-52

Kraków, ul. Stoczniowców 7  tel. (12) 262-92-99

NZOZ MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Kraków, ul. Stoczniowców 7, tel. (12) 262-95-49,  (12) 262-96-29

PUNKT KONSULTACYJNY przy MIEJSKICH DZIENNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Kraków, ul. G. Zapolskiej 15, tel. (12) 638-31-56

SAMODZIELNE STANOWISKA ds. PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 518, tel. (12) 616-94-99

POLECANE STRONY INTERNETOWE:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl

Internetowy Poradnik „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”

www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271