Dzień otwarty w naszej szkole

W sobotę 26. 03. w naszej szkole odbył się Dzień otwarty. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 odwiedziła liczna grupa uczniów z różnych szkół podstawowych. Nasi Goście mogli:

  • zapoznać się z zawodami uczonymi w naszej szkole
  • obejrzeć prezentację multimedialną z realizowanych przez nas projektów unijnych
  • zobaczyć imponującą wystawą pucharów sportowych
  • zapoznać się z kronikami szkolnymi
  • uczestniczyć w warsztatach z obsługi programów finansowo-księgowych
  • zobaczyć wystawę prac uczniów ze Szkolnych Targów Geograficzno-Turystycznych
  • zwiedzić naszą szkołę i zapoznać się z jej infrastrukturą i topografią

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły w zakładce dla kandydatów: https://zse1.edu.pl/dla-kantydatow/oferta-edukacyjna/