Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

W ubiegłym tygodniu w czwartek (09. 03. 2023 r.) klasy 4a1, 4a2, 4c1, 4d1 uczestniczyły w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Uczniowie zapoznali się z ofertą dydaktyczną Uczelni oraz wzięli udział w specjalnie przygotowanych przez studentów i profesorów ciekawych warsztatach i wykładach!  Dodatkowo odbyło się: zwiedzanie Uczelni, konkursy z nagrodami oraz zapoznanie ze stoiskami wydziałów i organizacji studenckich. W ramach wydarzenia odbyły się  również konsultacje z doradcą zawodowym.

Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Grażyna Polańska, Agata Kosowicz, Alina Sokołowska i Agata Janiszewska.

W ramach Dnia Otwartego odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt.:  Komunikacja werbalna na linii uczeń – nauczyciel, które poprowadziła dr Justyna Michniak-Szladerba.