Finał projektu „Staruj po marzenia, stwórz swój start-up”

16. 06. 2023 r. w sali senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się finał projektu „ Staruj po marzenia, stwórz swój start-up”. W ramach realizowanego projektu prowadzono liczne zajęcia warsztatowe w trakcie, których uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia własnych start-upów. Efektem pracy w projekcie były pomysły na własny start-upy. Przed komisją konkursową swoje start-upy prezentowali uczniowie: Maksymilian Klita, Yuriy Grynrych, Adrian Matykiewicz, Jakub Jędras, Oliwia Wielocha z klasy 3b oraz Arkadiusz Węgrzyn i Bartosz Ziarko z klasy 2b.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Grażyna Polańska.