Głosuj na nagłośnienie sali gimnastycznej

Zachęcamy do oddania głosu na projekt “Nagłośnienie sali gimnastycznej”, który został zgłoszony w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Celem projektu jest zakupienie głośników wraz z dwoma mikrofonami, które posłużyłyby jako pomoc podczas uroczystości szkolnych. Sprzęt umiliłby również uczniom czas podczas zajęć wychowania fizycznego, na meczach oraz na przerwach poprzez odtwarzanie muzyki.

Autorkami projektu są: Magdalena Suska, Katarzyna Lech i Zuzanna Kos z klasy 1 B; Opiekunem projektu jest Pani Joanna Gos

Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się w dniach 19-24 V o czym będziemy jeszcze informować.