I Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

25 marca 2024 r. przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita (przewodniczący SU) oraz p. Marcin Maciuk (opiekun SU) uczestniczyli w obradach I Kongresu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego zorganizowanego w ramach miejskiego programu „Młody Kraków”. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, skupiające osoby zaangażowane w Szkolne Budżety Obywatelskie w całym kraju, którego współorganizatorem była Fundacja Pole Dialogu.

W krakowskim kongresie wzięli udział przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych oraz samorządów z różnych miast i miejscowości w Polsce, min. z Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Mrągowa, Gdańska, Opola, Wołomina, Poznania, Rybnika. Uczestnicy spotkali się po raz pierwszy, aby wymieniać doświadczenia oraz poszerzać wiedzę na temat tej innowacyjnej metody partycypacji społecznej.