Konkurs historyczny dla klas I

Drodzy Uczniowie klas pierwszych!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Andrzeju Hałacińskim (absolwencie naszej szkoły, autorze pieśni patriotycznej My Pierwsza Brygada) oraz o Legionach Józefa Piłsudskiego.

  • termin zgłoszeń – 07 X
  • zgłoszenia przyjmuje pan Marcin Maciuk przez pocztę librus
  • termin konkursu – pierwszy tydzień listopada
  • uczestnicy konkursu będą pisać test jednokrotnego wyboru złożony z 20 pytań zamkniętych (10 na temat Andrzeja Hałacińskiego, 10 na temat Legionów Józefa Piłsudskiego)
  • uczestnicy mogą przygotować się do konkursu na podstawie materiałów dostępnych u pana Marcina Maciuka
  • nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy z najwyższą punktacją