Konkurs “Let’s read in English”

14 grudnia 2023 r. biblioteka szkolna zorganizowała VII  Edycję Konkursu Pięknego Czytania w języku angielskim “Let’s read in English”. Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie z klas 1 – 5.

Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, wymowa, płynność czytania, interpunkcja i zachowanie limitu czasu (do 3 minut). Werdykt wydało jury w składzie: nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Rachwalik oraz nauczyciele bibliotekarze.

I miejsce zajęła Julia Lazar z kl. 4F, II miejsce ex aequo: Daria Wójtowicz z kl. 4C oraz Julia  Bossowska z kl. 5B, III miejsce ex aequo: Julia Jajeśnica z kl. 1E  i Angelika Pieron z kl. 4C.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe w języku angielskim oraz dyplomy.