Konkurs “Mój pierwszy biznes”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych Miasta Krakowa do wzięcia udziału w konkursie „Mój Pierwszy Biznes” organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych.

Konkurs polega na opracowaniu BIZNESPLANU prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze.

W Konkursie mogą brać również udział biznesplany przygotowane zespołowo!

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Gminę Miejską Kraków, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

  • Nagroda główna – 5 500 zł, II miejsce – 4 000 zł, III miejsce – 3 000 zł
  • Nagroda dla opiekuna merytorycznego biznesplanu, który otrzymał nagrodę główną – 2 500 zł
  • Nagroda w kategorii: Najbardziej Innowacyjny Biznesplan – 3 000 zł
  • Nagroda w kategorii: Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie – 3 000 zł

Jeśli masz pomysł na własną firmę, chcesz odnieść sukces w świecie biznesu,

zgłoś swój pomysł do konkursu i wygraj nagrodę !!!

Terminy naboru:

I etap: 24 kwietnia – 11 maja 2023 r. – przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego

II etap: 12 maja – 16 czerwca 2023 r.– dostarczenie kompletu wypełnionych dokumentów