Konkurs “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Zapraszamy do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego

“Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Hasło przewodnie tegorocznej edycji : ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH


Konkurs odbywa się online i obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: I – wstępny, II – półfinał, III – finał ogólnopolski. Dwa pierwsze etapy odbędą się równocześnie w całym kraju w obrębie poszczególnych regionów
i przeprowadzone będą online przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie.


Zdobywcy I miejsca w półfinale w każdym regionie awansują do finału ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony online przez Muzeum Geologiczne PIG – PIB w Warszawie.


I etap konkursu – wstępny polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów i przesłanie jej poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online zamieszczony pod adresem https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz oraz na stronie konkursowej https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/.
Praca musi by przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy:
Termin nadsyłania prac – 1 kwietnia 2022 r. – do północy.
Tematy prac pisemnych:
Temat 1 – Jak rozświetlić mrok – odkrycia i wynalazki szejka z Galicji
Temat 2 – Energetyczna Ziemia
Temat 3 – Czarne złoto czy czarna rozpacz

Pamiętajcie, że kariera najbardziej pożądanego surowca na świecie rozpoczęła się właśnie na Podkarpaciu, w niewielkiej Bóbrce za sprawą farmaceuty, filantropa, działacza niepodległościowego Ignacego Łukasiewicza.


Więcej informacji na stronie konkursowej https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/

Do udziału zachęca p. Agata Janiszewska