Konkurs o Andrzeju Hałacińskim i Legionach Piłsudskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Andrzeju Hałacińskim (absolwencie naszej szkoły, autorze pieśni patriotycznej “My Pierwsza Brygada”) oraz o Legionach Józefa Piłsudskiego.

  • termin zgłoszeń – 07 X 2023 r.

-zgłoszenia przyjmuje pan Marcin Maciuk przez pocztę librus bądź osobiście

  • termin konkursu – pierwszy tydzień listopada

-uczestnicy konkursu będą pisać test jednokrotnego wyboru złożony z 20 pytań zamkniętych (10 na temat Andrzeja Hałacińskiego, 10 na temat Legionów Józefa Piłsudskiego)

  • uczestnicy mogą przygotować się do konkursu na podstawie materiałów dostępnych u pana Marcina Maciuka
  • nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy z najwyższą punktacją