Konkurs Wiedzy o Ukrainie

3 kwietnia 2023 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Ukrainie. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas pierwszych i drugich, zainteresowani kulturą ukraińską oraz chcący sprawdzić swoją wiedzę o kraju naszego sąsiada. Celem konkursu była przede wszystkim integracja młodzieży polsko-ukraińskiej oraz popularyzowanie wiedzy o Ukrainie.

Uczniowie pracowali w 3-osobowych zespołach rozwiązując test wielokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań dotyczących takich zagadnień jak geografia i historia Ukrainy, znane miejsca i zabytki, symbole Ukrainy: kolory flagi, godło, instrumenty ludowe oraz popularne potrawy ukraińskie.

W Komisji sprawdzającej znaleźli się uczniowie pochodzący z Ukrainy jako najlepsi eksperci: Diana Shevchuk, Ivan Krashevskyi i Yana Valchuk. W czasie obrad Komisji: Ivan Tokarenko prezentował odpowiedzi w formie prezentacji multimedialnej opatrzonej własnym komentarzem. W zakresie miejsca III Komisja wyłoniła dwa zespoły (oprócz nagrodzonego był to zespól z klasy 2c: Bartłomiej Pierzynka, Karolina Sendorek, Jakub Urban), które uzyskały taką samą liczbę punktów, z tego powodu odbyła się dogrywka w formie dodatkowego pytania: wygrał zespół, który podał najbardziej zbliżoną liczbę do odpowiedzi właściwej.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • I miejsce, zespół z klasy 1 e: Annelina Hoshovska, Gabriela Kowalik, Gabriela Słodyczka
  • II miejsce, zespół z klasy 2 b: Katarzyna Lech, Nikola Filuciak, Magdalena Suska
  • III miejsce zespół z klasy 1f: Mateusz Filo, Karina Lenik, Eliza Mulewicz

Serdecznie gratulujemy! Organizatorzy konkursu: Barbara Dadej, Marta Kasolik, Pelagia Kolarska