Krzyk Ziemi! – program edukacyjny dla młodzieży

Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie zaprasza grupy młodzieży szkolnej w wieku 12–17 lat do bezpłatnego udziału w drugiej edycji programu “Krzyk Ziemi!”. W tym roku temat programu brzmi: “Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”.

Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym edukację globalną będziemy przyglądać się kolejnym zależnościom współczesnego świata, aby wspólnie z zaproszonymi ekspertami, poznawać i próbować zrozumieć globalne procesy. Jest to niezbędny element kształtowania umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, uczenia zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, budowania postaw solidarności, otwartości, a przede wszystkim odpowiedzialności.

W tegorocznej edycji poruszymy tematy:

Moda – inspiracje i ekologiczne wyzwania przemysłu modowego, znaczenie mody cyrkularnej i etycznej.
Żywność – produkcja, globalna dystrybucja i wykorzystywanie.
Kultura czasu wolnego w globalnym świecie.

Program składa się z wykładów tematycznych online oraz konkursu na krótkometrażowy film
edukacyjny prezentujący wybrany problem ekologiczny i zawierający propozycję jego rozwiązania.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do pobrania: https://okn.edu.pl/strona-glowna/krzyk-ziemi-byc-odpowiedzialnym-w-swiecie-globalnym/

Harmonogram programu:

24.02 br. na platformie ClickMeeting odbędzie się pierwszy wykład wprowadzający i rozwijający tematykę edukacji globalnej.
Od marca do maja 2022 r. (raz w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą wykłady online z wymienionych tematów.
W marcu br. zostanie przedstawiony regulamin konkursu na krótkometrażowy film edukacyjny, którego realizacja jest integralną częścią programu.
Przyjmowanie filmów do konkursu odbędzie się w II połowie maja 2022 r.
Praca w programie zakończy się w czerwcu lub wrześniu br. uroczystą prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych filmów oraz rozdaniem nagród. Dokładny termin zakończenia zależny będzie od obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.

Informacji o programie udzielają:
• Elżbieta Urbańska-Kłapa: tel. 12 644 27 65, w. 21, ekologia@okn.edu.pl,
• Magdalena Kotula tel. 12 644 27 65, w. 20, m.kotula@okn.edu.pl.