Kurs animacji czasu wolnego – gra terenowa

W ostatnią sobotę w Parku Jordana uczniowie naszej szkoły w ramach kursu „Animator czasu wolnego. Gry i zabawy” realizowanego w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej – edycja 2” poznawali tajniki gier terenowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenie zawierające opis nabytych kompetencji w zakresie organizowania różnorodnych rozrywek i form spędzania wolnego czasu dla gości w ośrodkach wczasowych, ośrodkach turystycznych lub innej organizacji o podobnym charakterze.


Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Rydz. Udział wzięli uczniowie klas 1D, 2D i 2E.