Kurs „Animator czasu wolnego. Gry i zabawy”

23 kwietnia 2022 odbyła się pierwsza część kursu „Animator czasu wolnego. Gry i zabawy” realizowanego w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej – edycja 2” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenie zawierające opis nabytych kompetencji w zakresie organizowania różnorodnych rozrywek i form spędzania wolnego czasu dla gości w ośrodkach wczasowych, ośrodkach turystycznych lub innej organizacji o podobnym charakterze.


Zajęcia prowadziła mgr Agnieszka Rydz. Udział wzięli uczniowie klas o profilach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.