Kurs „Język angielski zawodowy w branży administracyjno-usługowej ”

Rozpoczyna się nabór na kurs „Język angielski zawodowy w branży administracyjno-usługowej ” realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej – edycja 2” .

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

  • 24 września 2022r (sobota) godz. 10.00 do 13.55
  • 8 październik 2022r. (sobota) godz. 10.00 do 13.55
  • 15 październik 2022r. (sobota) godz. 10.00 do 13.55
  • 22 październik 2021r. (sobota)godz. 10.00 do 13.55

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego pok. 29 a oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne

UWAGA!
W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego semestru w tym praktyk zawodowych, – wyliczoną z ocen klasyfikacji rocznej 2021/2022 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń: 19 września 2022 w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

UWAGA! W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:Regulamin uczestnictwa w projekcie